Правила користування сайтом

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Управління цим сайтом https://srs-company.ua/ (далі - «Сайт») здійснюється «SRS Company» (далі - «Компанія»).

1.2. Дані Правила регулюють відносини між Адміністрацією (далі - «Адміністрація») Сайту і Користувачами.

1.3. Адміністрація сайту залишає за собою право в будь-який момент змінювати, додавати або видаляти будь-які пункти цих Правил без повідомлення користувачів.

1.4. Правила вважаються узгоджені Сторонами з моменту початку користування Сайтом.

1.5. Отримавши доступ до Сайту Користувач вважається таким, що ознайомився з цими Правилами.

ІІ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Адміністрація сайту має право:

2.1.1. У будь-який момент змінювати Правила користування Сайтом, а також інформацію і будь-який зміст Сайту.

2.1.2. Обмежити доступ до Сайту користувача, в разі порушення останнім правил.

2.1.3. Адміністрація має право передати Сайт з усіма його сервісами разом з особистими даними користувачів своєму правонаступнику за договором або іншими підстави.

2.1.4. Адміністрація залишає за собою право в будь-який момент заявити вимогу до Користувача з метою підтвердження даних, зазначених при реєстрації, також у зв'язку з чим має право вимагати документи, що підтверджують цю інформацію.

2.2. Адміністрація зобов'язується забезпечити стабільну роботу Сайту.

2.3. Адміністрація зобов'язується не викладати персональні дані користувачів в загальних доступ.

2.4. Адміністрація зобов'язується не здійснювати передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства, на прохання суб'єкта персональних даних або в інших законодавчо встановлених випадках.

2.5. Адміністрація не несе відповідальності за:

2.5.1. Дії Користувача на Сайті.

2.5.2. За збої, що виникають в телекомунікаційних і (або) енергетичних мережах, дій шкідливих програм, а також за недобросовісні дії третіх осіб.

2.5.3. За збиток або упущену вигоду, заподіяну Користувачеві в результаті використання або неможливості використання сайту.

2.5.4. За будь-які пошкодження програмного і (або) апаратного комплексу Користувача, що виникли в результаті користування Сайтом.

2.6. Користувач має право:

2.6.1. Користуватися всіма доступними для користування функціоналом сайту, в рамках чинного законодавства України.

2.6.2. Користуватися правами, які врегульовані Законом України «Про захист персональних даних».

2.7. Користувач зобов'язаний:

2.7.1. Чи не вчиняти дій, які можуть привести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру Сайту.

2.7.2. Чи не копіювати, не відтворювати, не змінювати, не поширювати і не надавати громадськості інформацію, що міститься на Сайті (крім відомостей, наданих самим Користувачем) без попередньої письмової згоди Адміністрації.

2.7.3. Чи не перешкоджати і (або) не намагатися перешкоджати роботі та іншої діяльності на Сайті, а також не перешкоджати діям автоматичних систем або процесів, а також інших заходів, з метою перешкоджання або обмежити доступ до Сайту.

2.7.4. Чи не використовувати відомості, надані іншим Користувачем (ями) в будь-яких цілях, окрім як вчинення правочину з Користувачем.

2.8. Користувачеві забороняється:

2.8.1. Обговорення дій Адміністрації іншим чином, крім як за допомогою електронного листування з Адміністрацією.

2.8.2. Використання імен користувачів, схожих на імена інших користувачів з метою видавати себе і писати повідомлення від їх імені.

ІІІ. Заключні положення

3.1. Адміністрація зобов'язується докладати зусиль для належного виконання обов'язків, які покладені на Адміністрацію Правилами.

3.2. Користувач зобов'язаний неухильно дотримуватися Правил.

3.3. Користувач несе відповідальність за порушення Правил згідно даних Правил і чинного законодавства України.

3.4. Користувач має право відмовитися від прийняття змін і доповнень до Правил, що буде розцінюватися Адміністрацією, як відмова Користувача від користування Сайтом

Спасибо!